DNA model mini, 12 segmenata

Jednostavno razlikovanje komponenata pomoću šest lako prepoznatljivih boja.

· Prikaz vodoničnih veza između timina i adenina i tri vodonične veze između citozina i gvanina

· Prikaz glavnih i sporednih žljebova na površini dvostruke zavojnice

· Purinske baze (adenin, gvanin) i pirimidinske baze (citozin, timin) razlikuju se po veličini.

Komplet modela za molekulu desne dvostruke zavojnice sa komponentama kodiranim u boji za predstavljanje baza koje sadrže dušik kao i pentoze i fosfatne grupe od kojih je DNA sastavljena. Može se koristiti za demonstraciju replikacije DNK u modelu, kao i komplementarno uparivanje baze. Isporučuje se s uputama za montažu i postoljem.

Sadržaj: 11 Timin (narančasta) 11 Adenin (plava) 11 gvanina (zelena) 11 Citozin (žuti) 44 Deoksiriboza (crvena) 44 fosfat (ljubičasta).

Dimenzije: cca. 44x11x11 cm³ Težina: približno 500 g