Lakat, fleksibilan

Ovaj visokokvalitetni model funkcionalnog zglobnog zgloba u prirodnoj veličini pruža grafički prikaz anatomije i mehanike ljudskog zgloba. Koristite ovaj potpuno fleksibilni model za demonstriranje abdukcije, anteverzije, retroverzije i interne / eksterne rotacije.Zglob lakta sastoji se od dijela nadlaktične kosti, kompletne ulne i radijusa, kao i ligamenta zgloba.Dolazi na uklonjivom postolju za lako proučavanje ili prikazivanje.