Naših pet osjetila

U ponudi su 3 vrste aktivnosti:

1.Jednojezična igra: pomoću velikih fotografija djeca                     promatraju, opisuju osjećaje, identificiraju dotične                      organe, upoređuju svoja osjetilna iskustva itd.

  1. igra sortiranja: djeca sortiraju fotografije prema smjeru i povezuju ih sa odgovarajućim simbolima; sortiraju prema tipu osjećaja (zadovoljstvo / nezadovoljstvo) itd.
  2. sliku povežite sa osjetilom

 

Razvijanje vještina:

Otkrijte i shvatite ulogu senzornih organa.

Povežite odgovarajuće senzorne organe sa percepcijama.

Naučite i koristite precizan rječnik.

Savjeti za podršku hendikepima:

4 igre za otkrivanje pet osjetila i njihovih funkcija.

Obogaćuje iskustva i usavršava čulne percepcije.

Razvijati jezik i znanje o okruženju.