TRIO-PUZZLE

  1. hronološki slijed

2.serije prije-poslije

 

Kratke priče treba složiti hronološkim redom kako bi se pripremili za čitanje i usavršili razumijevanje.

Razvijate posmatranje i logičko zaključivanje.

Promovirajte strukturiranje priče.

Osam trodijelnih slagalica. Printane na drvetu, veličine 7x10x0,4 cm

Drvo iz šuma sa ekološkim upravljanjem.