SPORT COURT

SPORT COURT

Powergame™   pod može da se položi na bilo koju tvrdu površinu. Montaža je jednostavna i brza.

Powergame™ je najkvalitetniji modularni sportski pod za sve sportove i višenamjensku upotrebu.

Veličina modula: 30,5cm x 30,5cm x 15,8mm

Sport Court je jedini proizvođač sportskih podloga ove vrste koji ima FIBA dozvolu za upotrebu Power Game podloge kao vanjske površine za takmičenja Streetball 3×3.

Pogodne bio-mehaničke karakteristike doprinose smanjenju rizika od povreda zglobova i kičme. Sistem „Lateral Forgiveness“ smanjuje mogućnost povreda zglobova i koljena, nosive noge omogućuju zaštitu i elasticitet, a odgovarajuće trenje sportske obuće na podlozi omogućuje brzo zaustavljanje i startanje.

Primjeran za školska igrališta i za takmičenja na najvišem nivou.