Projekti

Arena Gradiška (mala i velika dvorana)

Arena Gradiška (mala i velika dvorana)

Pročitaj više

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“

Pročitaj više

Centar za edukaciju,sport i rekreaciju „Safet Zajko“

Centar za edukaciju,sport i rekreaciju „Safet Zajko“

Pročitaj više

Centar za razvoj inkluzivnih praksi „CRIP“ u Banovićima i Gradačcu

Centar za razvoj inkluzivnih praksi „CRIP“ u Banovićima i Gradačcu

Pročitaj više

IOM – Opremanje sportskim rekvizitima

IOM – Opremanje sportskim rekvizitima

Pročitaj više

JP SPKC Goražde – renovacija/donacija

JP SPKC Goražde – renovacija/donacija

Pročitaj više

JU Osnovna škola „Dobroševići“

JU Osnovna škola „Dobroševići“

Pročitaj više

JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić Konak“

JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić Konak“

Pročitaj više

KJP Centar Skenderija Streetball 3×3 turnir

KJP Centar Skenderija Streetball 3×3 turnir

Pročitaj više

Opremanje 90 kabineta u saradnji sa UNICEF-om

Opremanje 90 kabineta u saradnji sa UNICEF-om

Pročitaj više

Opremanje desetine obrazovnih ustanova u saradnji sa UNICEF-om

Opremanje desetine obrazovnih ustanova u saradnji sa UNICEF-om

Pročitaj više

Privatno obdanište „IKRE NUR“ Gračanica

Privatno obdanište „IKRE NUR“ Gračanica

Pročitaj više

QSI International school of Sarajevo

QSI International school of Sarajevo

Pročitaj više

Sportska dvorana „Preldžić“, Žepče

Sportska dvorana „Preldžić“, Žepče

Pročitaj više

Sportska dvorana „Ramiz Salčin“ Mojmilo

Sportska dvorana „Ramiz Salčin“ Mojmilo

Pročitaj više

Sportska dvorana „Srce“ Buča potok

Sportska dvorana „Srce“ Buča potok

Pročitaj više

Sportska dvorana Centar, Banja Luka

Sportska dvorana Centar, Banja Luka

Pročitaj više

Sportska dvorana Doboj – renovacija/donacija poslije poplava

Sportska dvorana Doboj – renovacija/donacija poslije poplava

Pročitaj više

Sportska dvorana Grbavica „Novo Sarajevo“

Sportska dvorana Grbavica „Novo Sarajevo“

Pročitaj više

Sportska dvorana Maglaj – servis koševa

Sportska dvorana Maglaj – servis koševa

Pročitaj više

Sportska gradska dvorana Kalesija

Sportska gradska dvorana Kalesija

Pročitaj više

Sportska/konferencijska dvorana hotela Malak- Multifunkinkcionalna

Sportska/konferencijska dvorana hotela Malak- Multifunkinkcionalna

Pročitaj više

Sportski centar „R Sport centar“

Sportski centar „R Sport centar“

Pročitaj više

Sportski tereni Istočno Sarajevo

Sportski tereni Istočno Sarajevo

Pročitaj više

Sportski tereni Studentski centar IZ Rijaset

Sportski tereni Studentski centar IZ Rijaset

Pročitaj više

Sportski tereni Visoko Čajangrad

Sportski tereni Visoko Čajangrad

Pročitaj više

SŠC Nedžad Ibrišimović , Ilijaš

SŠC Nedžad Ibrišimović , Ilijaš

Pročitaj više

Vrtić Patrijarh Pavle, Istočno Sarajevo – Opremanje vrtića namještajem

Vrtić Patrijarh Pavle, Istočno Sarajevo – Opremanje vrtića namještajem

Pročitaj više