Centar za razvoj inkluzivnih praksi „CRIP“ u Banovićima i Gradačcu

Centar za razvoj inkluzivnih praksi „CRIP“ u Banovićima i Gradačcu

OPREMA :

Opremanje pomagalima za radnu terapiju, senzornu terapiju, fizioterapiju i logopedski kabinet u saradnji sa Save the children-om

Prije ...

Poslije ...