JU OŠ „Umihana Čuvidina“

JU OŠ „Umihana Čuvidina“

OPREMA :

Oprema: Sportski pod-parket, teleskopske tribine sa stolicama, mobilni podni koševi, bočni odmični/preklopni koševi , garnitura za odbojku, IHF takmičarski golovi za rukomet, garnitura za penjanje- penjala, stolovi za stoni tenis, meka zaštita zidova i stubova , švedske ljestve sa strunjačama, strunjače, glavni semafor i semafori za akcijsko vrijeme, zaštitne ploče parketa, klupe za garderobu, razboji, odskočne daske, kozlići, švedski sanduk, trampolin , grede i ostala gimnastičarska i sitna oprema