Sportski tereni MZ Dragorad

Sportski tereni MZ Dragorad

OPREMA :

Oprema: Vanjska jednocijevna koš.konstrukcija sa poliester pločom i obručem, rukometni golovi

Prije ...

Poslije ...