Sportski tereni Studentski centar IZ Rijaset

Sportski tereni Studentski centar IZ Rijaset

OPREMA :

Oprema: Vanjska jednocijevna koš. konstrukcija sa poliester pločom i obručem, rukometni golovi, postavljanje koš.konstrukcija na stubove rasvjete

Prije ...