Srednja škola Kreševo

Srednja škola Kreševo

OPREMA :

Oprema: Švedske ljestve, strunjače, konj sa hvataljkama, razboji, karike sa krugovima, švedski sanduk , zidno vratilo, gimnastičarske klupe, visoka greda, tatami strunjače , i ostala oprema

Prije ...

Poslije ...