O nama

TRISAR - INN

Od osnivanja 1989. oprema vrtiće didaktičkim materijalom, namještajem, prostorima za igru, osnovne i srednje škole učilima i nastavnim  pomagalima, školskim i laboratorijskim namještajem, visokoškolske ustanove i fakultete,  fiskulturne sale i sportske dvorane, otvorene sportske terene, prostore za igru i rekreaciju… 

Ponudom i izborom opreme aktivno smo uključeni u projekte inkluzije osoba sa poteškočama u razvoju.

Dugogodišnji smo zastupnici ELAN-INVENTA za sportsku opremu i naše reference govore o uspješnoj i kvalitetnoj realizaciji u domenu sporta. Opremili smo na desetine sportskih objekata, kako velikih tako i malih.

Uspješan smo saradnik i realizator projekata Save the Children, World Vision International, Unicef, UNDP, USAID, TIKA,… i mnogih brižnih investitora širom BiH i Svijeta.

PARTNERI

U svom dosadašnjem radu bili smo partneri humanitarnih i nevladinih organizacija