MEMORY IGRA-EMOCIJE

Društvene igra za više igrača sa izrazima raznih emocija.

Igra ranog učenja za otkrivanje i učenje emocija uz poticanje pamćenja. Podrška za razvoj jezika i verbalizaciju emocija.

U setu 24 drvene pločice. Dimenzije Ø 7 cm.