Mitoza, model, uvećanje 10.000x

Prednosti modela mitoze
· Hromozomi obojeni modifikovanim AZAN bojama
· Stanične komponente su kodirane bojom u skladu sa obrazovnim aspektima
· Pričvršćivanje magneta sa zadnje strane
· Sistem za skladištenje, samostojeći ili spuštajući.
· Isporučuje se sa detaljnim opisom i predlošcima za kopiranje
· Uvećana 10 000 puta

Trodimenzionalni model reljefa prikazuje sljedećih 9 faza mitoze na osnovu tipične ćelije sisara:
1. Međufaza
2. Profaza
3. Rana prometafaza
4. Kasnija prometafaza
5. Metafaza
6. Rana anafaza
7. Kasnija anafaza
8. Telofaza
9. Citokineza

Dimenzije: cca. 60x40x6 cm³
Težina: približno 1,7 kg

Kategorije: ,