PRIČE KROZ SLIKU / zvučne situacije

Prezentacija:

Djeca prepoznaju 48 zvukova koji odgovaraju svakodnevnim situacijama, a zatim ih lociraju sa žetonima na ilustriranim pločama: vrt, kuhinja, ulica, trg, šuma, plaža.

Zvučne sekvence snimljene su  dva puta: od scene do scene, a zatim izmješan redosljed.

Raznolikost zvukova i situacija potiču diskusiju.

 

Razvijene vještine:

Razviti slušanje, diskriminaciju i slušno pamćenje.

Promatrajte i opišite scene.

Koristite rječnik svakodnevnog života.

Igra za povezivanje zvukova i ilustriranih scena iz svakodnevnog života.

Slike velikog formata, bogate skicama.