CENTRIFUGALNA SILA, zbirka

Vježbe:

1.Veza između centrifugalne sile i mase

2.Veza između centrifugalne sile i promjera rotacije

3.Veza između centrifugalne sile i kutne brzine