KRUŽNO KRETANJE, zbirka

Vježbe:

1.Centrifugalna sila

2.Centrifugalna sila – Lopte

3.Regulator centrifugalne sile

4.Centrifugalna sila i Kurtosis zemljišta

5.Rotacija tekućine

6.Rotacija njihala (Foucaultovo njihalo)