Krvotok čovjeka

Ovaj 1/2 model reljefa ljudske cirkulacije u prirodnoj veličini detaljno opisuje sljedeće anatomske strukture:
Arterijski / venski sistem
Srce
Pluća
Jetra
Slezina
Bubrezi
Djelomični kostur
Šareno i anatomski precizno nastavno pomagalo ljudskog krvožilnog sistema. Cirkulacijski sistem isporučen na podnožju za jednostavno prikazivanje u učionici ili ljekarskoj ordinaciji.