Kuk, fleksibilan

Ovaj model funkcionalnog zgloba kuka u prirodnoj veličini jasno pokazuje anatomiju i mehaniku ljudskog zgloba kuka. Ovaj potpuno fleksibilni zglob kuka pokazuje abdukciju, anteverziju, retroverziju i unutarnju / vanjsku rotaciju. Ovaj visokokvalitetni funkcionalni zglob sastoji se od dijela bedrene kosti, kosti kuka i zglobnih ligamenata. Dolazi na postolju za lako prikazivanje u učionici ili lekarskoj ordinaciji.