CONNOR PARKET

  • Različiti sistemi su namijenjeni pokrivenim sportskim objektima svih tipova (NEOSHOK, REZILL SLEEPER, QUICK LOCK)
  • Sistemi se razlikuju po sastavu podkonstrukcije, gornji sloj je uvijek masivni parket, kanadski javor
  • Pored ugrađenih sistema, koji su u prvom redu namijenjeni za sportske dvorane, nudimo i mobilni sistem sportskog parketa, koji se najčešće upotrebljava za višenamjenske arene.
  • Svi sportski parketi iz naše ponude imaju certifikat FIBA 1 koji uvažava najviše standarde kao I druge certifikate koji potvrđuju njegov kvalitet i sigurnost
  • Sportski parketi su primjereni za službena međunarodna takmičenja
  • Četverostruki premaz laka na objektu i jedinstven način lakiranja (prodire i u fuge)
  • Plivajući sportski podni sustav sa visokom elastičnošću i ujedno tvrdoćom
  • Dokazano da su Connor parketi na vrhu proizvođača parketa (između ostalog 14 klubova NBA igra na njima)