Geometrijska tijela sa mrežom

Idealno za istraživanje osobina 3D čvrstih tijela, odnosa između 2-dimenzionalnog oblika i                             3-dimenzionalnog tijela , zapremine, kapaciteta i površine. Set sadrži 11 geometrijskih tijela sa mrežom.

Kategorije: ,