Interaktivna strunjača „klavir“

Svaka tipka je svijetle boje i stvara različite note kada se pritisne.

Razvijte spretnost, ravnotežu i uzročno-posljedične vještine na zabavan način. Inovativna, zabavna i uzbudljiva karakteristika koju ćete dodati prostoru za igru, interaktivna strunjača „klavir“ ima osam panela sa različitim zvukovima, muzičkom notom ili tematskim zvukovima.

Sadrži 64 unaprijed snimljena zvuka na osam kanala sa mogučnošću dodavanja 16 vlastitih zvukova.

Dimenzije: 200x100x80cm

Kategorije: ,