IZRAZI LICA-IGRA

Prezentacija:

16 portretnih listova organizovano je u 3 serije progresivnih poteškoća.

Svaki list na prednjoj strani prikazuje kodirane indekse (u obliku piktograma), a na poleđini kompozitni portret koji treba rekonstruisati.

 

Dijete rekomponira svaki portret sa velikim ilustriranim trakama, nakon dekodiranja tragova ili direktno iz kompozitnog portreta. Uživa u slobodnom izmišljanju drugih portreta.

Razvija osećaj posmatranja i sposobnost da se sa slike uzimaju tragovi.

Velike ilustrirane trake u jakom kartonu.

Samokorekcijska igra.