Zidni podizni koš

‘- Dimenzije i pričvršćivanje konstrukcije su prilagođeni objektu

  • Ploča sekurit 180x105cm u okviru sa mekom zaštitom donjeg ruba ploče

-Regulacija visine: 260 ili 305cm

  • Pogon izveden pomoću elektro motora.

– Pogon izveden pomoću elektromotora, osigurano sa sigurnosnim mehanizmom protiv pada (kočnica)