Laboratorijski namještaj za škole I fakultete

Laboratorijski namještaj izrađuje se prema potrebi kupca (veličina i sadržaj). Radne ploče izađuju se od keramičkih pločica otpornih na sve kiseline, ploče max resistance, kerrock ili ultrapas.