ELEKTROSTATIKA, zbirka

Pribor za 12 vježbi

  1. Kontakt elektriciteta (4 eksperimenta)
  2. Elektrostatički efekt (3 eksperimenta)
  3. Elektrostatička indukcija i polarizacija (5 eksperimenata)