Jednocijevna koš. konstrukcija

  • Opcija sa poliester pločom (dimenzija 180x105cm ili 120x90cm ) ili akril staklom
  • Vruče cinčani stalak sa podupiračem i nosačem pločem
  • Prije ugradnje potrebno pripremiti temelje