KALORIKA 2, zbirka

Pribor za 10 vježbi:

  1. PROMJENA AGREGATNOG STANJA
  2. TOPLOTA “KVANTITATIVNO”
  3. RAD I SNAGA
  4. PRETVARANJE ENERGIJE