ALTERNATIVNA ENERGIJA – PRETVARANJE

Pribor za 10 vježbi:

1 TOPLOTNE MAŠINE

Pretvaranje energije kod toplotne mašine

2 FOTONAPON:

Pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju

Solarne ćelije

Efikasnost stanica na različitim kutovima zračenja

Skladištenje energije i dodaci

3 HIDROENERGIJA:

Princip hidroelektrane – pretvaranje vodene energije u električnu energiju

  1. TOPLOTNA ENERGIJA:

Visoki tlak i temperatura omogućavaju pretvaranje u električnu energiju

  1. ENERGIJA VJETRA:

Pretvaranje energije vjetra u električnu energiju

  1. ČUVANJE ENERGIJE :

Načelo hibridnih vozila

Energija vjetra