Kostur mačke

Pripremljeni kostur prave domaće mačke koji se sastoji od više od 230 kostiju (ovisno o dužini repnog repa) postavljenih na drvenu podlogu. Možete birati između dvije varijante. Kosti kruto postavljenog kostura oblikovno su pričvršćene jedna za drugu radi veće stabilnosti. Izuzetno postavljeni kostur posebno je pogodan za učenje i razumijevanje lokomotornog sistema mačke.
Dužina: približno 50 – 70 cm
Širina: približno 27 – 35 cm
Visina: približno 40 – 60 cm
Težina: približno 3,6 – 4,5 kg

Domaća mačka (Felis catus)
Taksonomija:
Razred: Sisavci
Redoslijed: Predatori
Porodica: Mačke
Prehrana: mesožder
Veličina: približno 50 – 60 cm
Težina: približno 2 – 8 kg
Starost: 10 – 18 godina
Kostur: do približno 240 pojedinačnih kostiju

Formula zuba:
Broj: 30
Sjekutići (I): 3/3
Očnjaci (C): 1/1
Premolari (P): 3/2
Molari (M): 1/1

Kategorije: ,