MEHANIKA 1, zbirka

Pribor za 38 vježbi:

-mjerenje mehaničkih veličina……..8

-sila…………………………………………10

-jednostavne mašine…………………..11

-hidrostatika………………………………9 vježbi

Napomena: za izvođenje navedenih vježbi je potreban stativni pribor, koji nije u sastavu zbirke