Kostur/skelet čovjeka mini.

Vrh ponude mini ljudski kostur. Vješti 3B inženjeri koristeći snažni hardver i softver optimizirali su postupak reprodukcije minijatura kako bi se zadržali svi anatomski detalji i strukture čak i na upola prirodnoj veličini (80 cm). Ovaj mini kostur se po potrebi može skinuti sa baze. Lubanja se može ukloniti i rastaviti na tri dijela (lubanja, dno lubanje, donja čeljust). Ruke i noge se mogu ukloniti. Zglobovi kuka su posebno montirani tako da se može pokazati njihova prirodna rotacija.