Računanje pomoću štapića od 1 do 10

Učenje brojeva vrši se umetanjem odgovarajućeg broja štapića na pojedinu pločicu.. Broj rupa na svakoj pločici zahtijeva tačan broj štapića. Dvije boje štapića omogućavaju razgradnju broja.Uz učenje brojanja uče sabiranje i oduzimanje.