Računanje do 10

Ova  igra omogućava nekoliko aktivnosti:

– djeca razvrstavaju brojeve i štapiće u rastućem redoslijedu – povezuju brojeve s brojem balona – slažu prstenove poštujući broj i boju.

Set sadrži:10 pločica sa brojevima, 10 pločica sa balonima, 55 prstenova i 10 štapića.izrađeno od drveta.