Sabiranje i oduzimanje

Djeca će trebati rješavati operacije uz pomoć odgovarajućih brojeva i konstelacija. Svoj rad mogu provjeriti pomoću prstenova.

Dijete će morati rješavati operacije s odgovarajućim brojevima i zviježđima. Svoje odgovore može provjeriti pomoću prstenova. Omogućava automatsku korekciju.

Set sadrži:

1 igraća ploča, 10 pločica sa brojevima, 10 pločica sa tačkicama, 6 znakovnih pločica(+,-,=) i 20 prstenova.

Izrađeno od drveta u više boja.