ELEKTRONIKA 2, zbirka

Vježbe :

-poluprovodnici (6 eksperimenata)

-diode (10 eksperimenata)

-tranzistori (21 eksperiment)

-kondenzatori (14/16 eksperimenata)

-ispravljanje (3/4 eksperimenata)

-multivibrator (8 eksperimenata)

-krug pojačala (7/9 eksperimenata)

-logički sklopovi (6/8 eksperimenata)

 

Napomena: Da bi se mogle izvoditi sve vježbe iz Elektronike, potrebna je zbirka Elektrika 1