ELEKTROMAGNETIZAM, zbirka

Vježbe:

-iz električne energije u toplotnu energiju (3 eksperimenta)

-rad i snaga (2 eksperimenta)

-elektromagnetizam (8 ksperimenata)

-iz električne energije u kinetičku energiju (8 eksperimenata)

-elektromagnetna indukcija (20 eksperimenata)

 

Napomena: Da bi se mogle izvoditi sve vježbe iz elektromagnetizma potrebne su zbirke:

Elektrika 1 i Magnetizam