OPTIKA 1, zbirka

Pribor za 29 vježbi:

-širenje svjetlosti……………………..2

-ogledala………………………………..8

-prelamanje svjetlosti……………….7

-leče………………………………………7

-boje………………………………………1

-oko……………………………………….4 vježbe