RNA model

Lako sastavite ovu jednolančanu molekulu koja se sastoji od 4 baze, kao u DNK, ali umjesto Thymine RNA ima Uracil. Ovaj molekularni komplet RNA sadrži 24 baze, što je ekvivalentno 8 kodona u jednolančanom modelu glasničke RNA, kao i 4 prenosna RNA dela u obliku lista deteline i 4 aminokiselinska dela. Zajedno sa slojevima naprednog miniDNA ™ kompleta (1005297/1005298) može se koristiti za modeliranje stvaranja RNA TRANSKRIPCIJOM.

Nadalje, pruža praktičnu istragu sinteze proteina.