TABLE SA GRAFIKOM

Crte su utisnute na površinu već u procesu proizvodnje lima, što omogućuje trajnu postojanost grafike.

Izrada tabli sa raznim grafikama:

 

Tabla sa notnim linijama,

Tabla sa crtama u razmaku 10 cm

Tabla sa mrežom 10 x 10 cm